ნინა არუთინოვა

ექიმი-ორთოდონტი

ნინა აქტიურად არის ჩართული უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამებში, რეგულარულად მონაწილეობს სამეცნიერო კონფერენციებში, ესწრება მასტერ-კლასებსა და ტრენინგებს, ზრუნავს პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებაზე.


სამუშაო გამოცდილება


  • ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრი

    01 სექტემბერი 2020 წელი09 ნოემბერი 2023 წელი

განათლება


  • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

    03 სექტემბერი 2007 წელი30 ივნისი 2012 წელი
  • პოსტ დიპლომური განათლება,რეზიდენტურა , სპეციალობა ორთოდონტია

    14 იანვარი 2013 წელი12 იანვარი 2015 წელი
{{member-name}}